Villkor och regler

Tillämplighet

Följande villkor reglerar förhållandet mellan Dig som kund och Gammon.Games då du handlar från oss. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen och Distansavtalslagen medan för företag gäller Köpslagen.

Beställning

Du måste ha fyllt 18 år för att få handla från oss.

Om Priser, betalning och transportkostnader

Huvudvalutan är SEK och priserna anpassas till € inklusive moms. Priset som gäller är det som finns angivet i prislistan den dag kunden gör sin beställning. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Priserna är styckpriser om inget annat anges. Fraktkostnad enligt postens vikttabell för inrikes paket upp till 20 kg. För leverans utanför Sverige beräknas frakten på både vikt och volym för varje paket. Det totala summan inklusive frakt visas, innan beställningen bekräftas. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vid avhämtning i butiken, meddelar vi när order är klar för att komma överens om en tid för avhämtning. Vid utkörning med bud, meddelar vi när order är klar för att komma överens om tid för leverans och eventuella transportkostnader.

Avbeställning

Avbeställning är möjlig utan kostnad fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det är inte möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order skyldig att hämta ditt paket om du valde avhämtning i butiken eller mottaga försändelsen om ditt paket skickades via transportföretag. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är inte möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. För att avbeställa en order ska kunden kontakta oss via e-post och uppge sitt order-ID. Vi debiterar 200 kronor oavsett varans värde för att täcka våra hanteringskostnader vid avbeställning. Speciella erbjudande, beställningsvaror och produkter med nedsatta priser kan inte avbeställas.

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller under 14 dagar när du handlar på distans. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan. Du har inte ångerrätt på beställningsvaror och produkter med nedsatta priser. Din ångerrätt gäller ej om varan p.g.a. sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller om original förpackningen och förseglingen brutits. Med förseglingen avses även teknisk plombering. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdlös, förlorar du din ångerrätt.  Observera att du inte har ångerrätt när du handlat och kontrollerat varan i butiken. Det gäller även utställnings varor och varor som saknar förpacking.

Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan.

Betalningssätt och avgifter

Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

 • Betala kontant vid avhämtning i butiken. Det sker i den fysiska butiken i Stockholm i samband med avhämtning av order. 0:- avgift.
 • Banköverföring. Insättning på bankgiro 605-1064 eller plusgiro 547301-2. Ordern skickas efter genomförd betalning. 0:-avgift. Fraktfritt leverans kan väljas.
 • Betala med Swish till 0707339964. Vi skickar din order omgående. 0:- avgift. Fraktfritt leverans kan väljas.
 • Postförskott. Kund betalar i samband med avhämtning av sitt paket hos ombudet. 95:- avgift.
 • Kortbetalning med VISA och MASTERCARD. Full säkerhetskryptering garanteras då överföringen av kortuppgifter sker med SSL-kryptering. 0:- avgift. Fraktfritt leverans kan ej väljas.
 • Betalning via Internetbank. Du slussas vidare till din bank där du loggar in som vanligt och gör din betalning. 0:- avgift. Fraktfritt leverans kan ej väljas.
 • Faktura företag 30 dagar. Faktura effektueras vid beställningens första dag och skickas via Nordea till beställaren. 0:- avgift. Fraktfritt leverans kan väljas.
 • Faktura 14 dagar. Du får betala via Faktura-Payson om du blir godkänd av Payson som står som administratör. Betalningsinformation och en pappersfaktura skickas med i leveransen. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. 25:- avgift. Fraktfritt leverans kan ej väljas.
Leverans, transportskada och Ej uthämtade paket

Leveranstiden anges i kundvagnen. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara. Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till kunden så är Gammon.Games ansvarig. Om varan skadas eller kommer bort då kunden återsänder den till oss, så är kunden ansvarig. Om kunden vid mottagandet upptäcker att paketet är skadat, ska kunden omedelbart anmäla det till posten eller servicestället.

Vi debiterar 200 kronor oavsett varans värde för att täcka våra hanteringskostnader vid ej uthämtade paket. Paketet kan skickas på nytt om kunden önskar det, dock ska kunden betala fraktkostnader igen samt hanteringskostnader på 200 kr. Vill inte kunden att paketet skickas på nytt, är denne skyldig att betala första försändelsens fraktkostnad samt hanteringskostnaden. Betalning sker genom fakturering till kunden.

Returer

Kontakta alltid oss snarast möjligt, innan du återvänder varor. Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat och skickat fel vara till dig. Returer ska skickas inom fem arbetsdagar efter returens godkännande av Gammon.Games, som brev eller paket till vår butiksadress och inte mot postförskott eller ombud.

Förbehåll för ändringar

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment produkter. All bildinformation på våra sidor ska ses som illustrationer och vi kan inte garantera att bilder återger varans exakta färger och utseende. Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper och färger. Färgen du ser på vår webbutik är dock beroende av din datorskärm och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och villkor utan varsel. Det är viktigt att du som kund tar del av våra aktuella villkor innan du gör din beställning. Det är villkoren och priserna vid beställningstillfälle som gäller. Vi reserverar oss för uppenbart felaktiga uppgifter och slutförsäljning. Om den beställda varan är slut i lager, skickas e-post med information om det och förslag om antingen en annan likvärdig vara eller makulering av beställningen och återbetalning. Kunden har på sig 48 timmar för att svara på det föreslagna lösningen. Om kunden inte svarar inom den angivna tiden, skickas den föreslagna likvärdiga varan till kunden. I fall kunden inte vill behålla varan får han skicka varan tillbaka och bekosta fraktkostnaden själv. Gammon.Games ska skicka återbetalning inom 30 dagar.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, pandemi, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från leverantörer och underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson, har vi som policy att alltid följa ARN (allmänna reklamationsnämndens rekommendationer). Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i Stockholms domstol.

Cookies

Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information får du på Post och telestyrelsens hemsida. För att hålla ordning på bl.a. inloggning och kundkorg används här cookies (sessioncookies) som lagras på besökarens dator.

Personuppgiftslagen (PUL)

Kortfattat kan vi säga att vi inte sparar dina kunduppgifter till annat än fullföljning av din beställning!

Mer detaljerat kan vi berätta att den svenska personuppfigtslagen son gäller sedan 1998, ersätts av GDPR (General Data Protection Regulation) - EU:s nya dataskyddsförordningen från och med 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Användarnamn
 • Födelsedatum
 • Kreditkortsnummer och andra bank-relaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning eller besöker oss.

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Gammon.Games är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.


Gammon.Games

Kungsgatan 77

11227 Stockholm

SWEDEN


VAT

SE520613215001


Bank och betalningsinformation

För betalningar inom Sverige använd Swish, bankgiro eller plusgiro:

Swish: 1234398996

BankGiro: 673-1434

PlusGiro: 936960-4

För betalningar utanför Sverige använd IBAN och SWIFT:

IBAN: SE2895000099604209369604

SWIFT: NDEASESS